ESKİL

Yeni Karar! Eskil’den Aksaray’a Saat 13:00 ile 17:00 Arasında Gidilebilecek, Pazar Günü Bir Çok İşletme Kapalı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Aksaray Valisi Sayın Hamza AYDOĞDU Başkanlığında olağanüstü toplanarak çeşitli kararlar aldı. Bu kararlara göre ve Eskil İlçesi dahil (ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köyler dahil) Aksaray Merkeze gelecek ve dönüş yapacak vatandaşların geliş gidiş aralıklarının 13:00-17:00 saatleri arasında olmasına karar verildi.

Eskil, Gülağaç, Güzelyurt ve Sultanhanı İlçelerinden (ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köyler dahil) Aksaray Merkeze gelecek ve dönüş yapacak vatandaşların geliş gidiş aralıklarının 13:00-17:00 saatleri arasında olmasına,

Ayrıca ilimiz genelinde ikinci bir emre kadar Pazar günleri 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetleri olan işletmeler de dahil olmak üzere; nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmeler haricindeki istisnasız tüm işyerlerinin kapalı olmasına; nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmelerin Pazar günü görevli olan personelleri ile nöbetçi veterinerlerin kısıtlamadan muaf olmasına karar verildi.

İşte Alınan Kararların tamamı.

Koronavirüs Tedbirleri İl Hıfzıssıhha Kurulu Aksaray Valisi Sayın Hamza AYDOĞDU Başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak; İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu Genelgesinde; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştur.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında değerlendirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş ve ilgi genelgede yer alan tabloda gösterilmiştir. Bu doğrultuda İlimizde 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmek üzere;

1. İlimizde uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve Hıfzıssıhhalar ile yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

– İlimiz genelinde hafta içi günlerde akşam 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesine, 

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup, ilimizde Cumartesi günleri 05.00­21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

3. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

4. İlimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00­20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 20.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunmamalarına, – Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin kapalı kalmasına devam edilmesine,

5. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam etmesine,

6. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak kaydıyla yapılabilmesine, – Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e­ Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanmasına,

7. İlimizde yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,

8. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatlerinin Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda Kamu kurumlarındaki çalışma saatlerinin 10:00-16:00 olarak devam etmesine, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün istisna tutulmasına,

9. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim ve öğretime başlanılmasına, 9,10 ve 11. sınıflarda ise yazılı sınavların yüz yüze yapılmasına,

10. İlimizde tüm sınıf gruplarında özel öğretim kurumları ve kişisel gelişim kurslarının hafta sonu kapatılmasına,

11. İlimiz Ağaçören, Ortaköy ve Sarıyahşi İlçelerinden (ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köyler dahil) Aksaray Merkeze gelecek ve dönüş yapacak vatandaşların geliş gidiş aralıklarının 09:00-13:00 saatleri arasında olmasına,

12. Eskil, Gülağaç, Güzelyurt ve Sultanhanı İlçelerinden (ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köyler dahil) Aksaray Merkeze gelecek ve dönüş yapacak vatandaşların geliş gidiş aralıklarının 13:00-17:00 saatleri arasında olmasına,

13. İlimiz Merkeze bağlı köy ve belde belediyelerinden il merkezine geliş gidiş saatlerinin aşağıda belirtilen tablodaki saatlere göre yapılmasına,

14. Tüm İlçeler, köy ve belde belediyelerinden il merkezine geliş gidiş saatleri ile ilgili olarak yürürlükte olan yaş, kısıtlama ve muafiyetlerin devam etmesine,

15. 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetlerin devamına,

16. İlimizde faaliyet gösteren tüm spor salonlarının (fitness, body, body building ve GYM vb. yerler) faaliyetlerinin durdurulmasına,

17. İlimiz Merkeze bağlı Yenikent Belde Belediyesinde, 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 08:00’den 08 Mart 2021 Pazartesi saat 08:00’a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ayrıca 03 Mart 2021 Çarşamba gününden itibaren 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetlerin devam edecek şekilde 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine, sokağa çıkma yasağından sonra İl merkezine giriş çıkışların aşağıdaki tabloda belirtilen saatler doğrultusunda yapılmasına,

18. Ayrıca ilimiz genelinde ikinci bir emre kadar Pazar günleri 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetleri olan işletmeler de dahil olmak üzere; nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmeler haricindeki istisnasız tüm işyerlerinin kapalı olmasına; nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmelerin Pazar günü görevli olan personelleri ile nöbetçi veterinerlerin kısıtlamadan muaf olmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Yukarıda belirtilen kararların ikinci bir güncellemeye kadar geçerli olmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir